Anna Wencel tłumacz przysięgły języka angielskiego

Cennik tłumaczeń
Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe, ustne i pisemne

Usługa Cena jednostkowa
(zawiera 23% VAT)
Jednostka
(dla tłumaczeń pisemnych tzw. strona obliczeniowa)
Tłumaczenie tekstu przysięgłe
z angielskiego na polski i z polskiego na angielski
45 zł 1125 znaków ze spacjami
Tłumaczenie tekstu zwykłe
z angielskiego na polski i z polskiego na angielski
45 zł 1800 znaków ze spacjami
Tłumaczenie ustne przysięgłe i zwykłe 200 zł 1 godzina
Tłumaczenie przysięgłe ślubu 250 zł ceremonia w USC

Końcowa kwota do zapłaty za tłumaczenie pisemne obliczana jest na podstawie ilości znaków w tekście wynikowym, po wykonaniu tłumaczenia. Na przykład w przypadku tłumaczenia z polskiego na angielski końcowa cena tłumaczenia zostanie obliczona na podstawie ilości znaków w wynikowym tekście angielskim.
Do obliczenia kwoty do zapłaty ilość znaków zaokrąglana jest w górę, z dokładnością do połowy strony. Na przykład, jeżeli tłumaczenie przysięgłe w tekście wynikowym będzie miało 1500 znaków ze spacjami, zapłacą Państwo za półtorej strony obliczeniowej.

Nazwa dokumentu Cena tłumaczenia dokumentu
(zawiera 23% VAT)
Dodatkowe informacje
zaświadczenie o niekaralności 50 zł tłumaczenie na angielski
skrócony akt urodzenia 50 zł tłumaczenie na angielski
zupełny akt urodzenia 70 zł tłumaczenie na angielski
skrócony akt zgonu 50 zł tłumaczenie na angielski
skrócony akt małżeństwa 50 zł tłumaczenie na angielski
zupełny akt małżeństwa 70 zł tłumaczenie na angielski
zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 50 zł tłumaczenie na angielski
dyplom wyższej uczelni 50 zł tłumaczenie na angielski
suplement do dyplomu od 250 zł tłumaczenie na angielski; cena orientacyjna; tłumaczenie opisu systemu edukacji gratis
zaświadczenie izby lekarskiej 50 zł - 90 zł tłumaczenie na angielski
nowe świadectwo maturalne 50 zł tłumaczenie na angielski
stare świadectwo dojrzałości (przed 2005) 90 zł tłumaczenie na angielski
dowód rejestracyjny UK V5C DVLA 75 zł tłumaczenie na polski
dokument P60 od 90 zł tłumaczenie na polski
akt urodzenia UK 50 zł tłumaczenie na polski
akt ślubu UK 50 zł tłumaczenie na polski
prawo wykonywania zawodu lekarza 70 zł tłumaczenie na angielski; cena orientacyjna, zależy od ilości wpisów
prawo jazdy 50 zł tłumaczenie na angielski
świadectwo pracy 80 zł tłumaczenie na angielski
dyplom tytułu zawodowego 50 zł tłumaczenie na angielski
zaświadczenie o zameldowaniu 45 zł tłumaczenie na angielski
zaświadczenie o dochodach 45 zł tłumaczenie na angielski
zwolnienie lekarskie L4 50 zł tłumaczenie na angielski

Polecam tłumaczy innych języków

Moja działalność to wyłącznie tłumaczenia z angielskiego i na angielski. Jeżeli potrzebują Państwo tłumaczenie przysięgłe lub zwykłe w innym języku, polecam zaprzyjaźnionych tłumaczy przysięgłych:
Izabela Tyburska - tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Bydgoszczy